Trống snare bằng gỗ ghi âm

RBS1480

14,890,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

  • Gỗ thích
  • 14"×8"

RBS1480 Low Tuning

RBS1480 Mid Tuning

RBS1480 High Tuning

RBS1455

13,790,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

  • Gỗ thích
  • 14"×5.5"

RBS1455 Low Tuning

RBS1455 Mid Tuning

RBS1455 High Tuning