Bộ trống Live Custom làm từ gỗ sồi lai (Hybrid Oak)

LHS1455

  • Kết hợp gỗ sồi/tấm nhựa phenolic
  • 14"×5,5"

LHS1455 Low Tuning

LHS1455 Mid Tuning

LHS1455 High Tuning