HW780 Single-braced 700 Series Hardware Set

HW780
Phụ kiện Chân Cymbal CS755 x 2
Chân Hi-hat HS740A
Bàn đạp chân FP7210A
Chân trống con SS740A