Chân Hi-hat

HHS3 Advanced Lightweight Hi-Hat Stand

2,790,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

HHS3 Advanced Lightweight Cymbal Stand is a solution that recognizes that drummers need simplicity, rock-solid stability and natural cymbal sound.

 • Durable, light and stable
 • Cast Aluminum pedal frame with spurs
 • Professional class clutch
 • New micro wing nut design
 • Increased natural and open sound from cymbals

HS1200T

8,237,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Liên kết trực tiếp và 2 chân giằng đôi.

 • Ly hợp Hi-Hat mới
 • Cần dài hơn cho cài đặt cao hơn
 • Điều chỉnh Góc Cymbal với tính năng Tự khóa
 • Điều Chỉnh Độ Căng Lò Xo
 • Chân lò xo lớn và Đinh móc
 • Thiết kế Pedal mới rộng hơn
 • Điều chỉnh góc Tấm Để Chân
 • Toggle Link System
 • Giá giữ Khóa Trống

HS1200D

8,139,273 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Liên kết trực tiếp và 2 chân giằng đôi.

 • Ly hợp Hi-Hat mới
 • Cần dài hơn cho cài đặt cao hơn
 • Điều chỉnh Góc Cymbal với tính năng Tự khóa
 • Điều Chỉnh Độ Căng Lò Xo
 • Chân lò xo lớn và Đinh móc
 • Thiết kế Pedal mới rộng hơn
 • Điều chỉnh góc Tấm Để Chân
 • Giá giữ Khóa Trống

HS1200

7,746,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Liên kết trực tiếp và 3 chân giằng đôi.

 • Ly hợp Hi-Hat mới
 • Cần dài hơn cho cài đặt cao hơn
 • Điều chỉnh Góc Cymbal với tính năng Tự khóa
 • Điều Chỉnh Độ Căng Lò Xo
 • Chân lò xo lớn và Đinh móc
 • Thiết kế Pedal mới rộng hơn
 • Điều chỉnh góc Tấm Để Chân
 • Giá giữ Khóa Trống
 • Chân giằng đơn và giằng đôi

HS850

Nối xích, 3 chân xoay giằng đôi, bộ căn 11 bước có thể điều chỉnh

HS740A

2,739,273 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Chân Hi-hat

HS650A

Chân Hi-hat

CHH930 Closed Hi-hat Holder

4,310,182 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tension adjustable, angle adjustment, fits Yamaha tom holders and tom stands