FP9500 Series

Frame Structure :This Yamaha original design incorporates a sub-frame just below the rocker shaft to deliver greater stability and durability.

Drummers will experience smoother, more stable movement particularly in double pedal setups since bearings for both the main and remote beaters are incorporated into the sub-frame.

FP9500D

Bàn đạp chân đơn- Điều khiển trực tiếp

 • Beater hai chiều
 • Trục beater
 • Điều chỉnh góc quả văng
 • Điều chỉnh sức căng lò xo
 • Cơ chế kẹp đơn giản
 • Điều chỉnh góc bực ván
 • Thanh cuốn có vòng bi
 • Thanh kết nối khung cơ bản
 • Điều khiển trực tiếp

DFP9500D

Double foot pedal version of FP9500D

 • Main features are same as FP9500D
 • New Designed Spike on Slave Pedal
 • Smooth Moving Universal Joint

Double Chain Drive model

FP9500C

Bàn đạp chân đơn- Truyền động xích và có thể chuyển đổi sang Truyền Động Dây Đai.

 • Beater 2 chiều
 • Hộp chứa quả văng
 • Điều chỉnh góc quả văng
 • Điều chỉnh sức căng lò xo
 • Cơ chế kẹp đơn giản
 • Điều chỉnh góc bực ván
 • Thanh cuốn có vòng bi
 • Thanh kết nối khung cơ bản
 • Điều khiển chuỗi

DFP9500C

Double foot pedal version of FP9500C

 • Main features are same as FP9500C
 • New Designed Spike on Slave Pedal
 • Smooth Moving Universal Joint

DFP9500CL

Left-foot model of DFP9500C