Thiết kế cho đế giày của bạn

Bàn đạp đơn

FP9D

7,746,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Mẫu truyền động trực tiếp

 • Liên kết điều chỉnh nhanh
 • Khoang vòng bi ổn định trục (PAT.PEND)
 • Bản lề ổn định ở tầm thấp
 • Điều chỉnh lò xo tự động khóa dễ tiếp cận (PAT.PEND)
 • Beater có thể điều chỉnh trọng lượng
 • Điều chỉnh góc beater/bàn đạp độc lập
 • Kết nối truyền động vòng bi
 • Đinh đế giày chống trượt
 • Hộp đựng

FP9C

7,746,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Mẫu truyền động xích đôi

 • Cam điều chỉnh nhanh
 • Khoang vòng bi ổn định trục
 • Bản lề ổn định ở tầm thấp
 • Điều chỉnh lò xo tự động khóa dễ tiếp cận
 • Beater có thể điều chỉnh trọng lượng
 • Điều chỉnh góc beater/bàn đạp độc lập
 • Kết nối truyền động vòng bi
 • Đinh đế giày chống trượt
 • Hộp đựng

Bàn đạp đôi

DFP9D

15,110,182 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Phiên bản FP9D bàn đạp đôi

 • Khớp nối linh hoạt cho tất cả vòng bi
 • Neo bàn đạp phụ

DFP9C

15,110,182 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Phiên bản FP9C bàn đạp đôi

 • Khớp nối linh hoạt cho tất cả vòng bi
 • Neo bàn đạp phụ

DFP9CL

15,110,182 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Mẫu DFP9C chân trái

 • Khớp nối linh hoạt cho tất cả vòng bi
 • Neo bàn đạp phụ