FP8500 Series

Frame Structure :This Yamaha original design incorporates a sub-frame just below the rocker shaft to deliver greater stability and durability.

Drummers will experience smoother, more stable movement particularly in double pedal setups since bearings for both the main and remote beaters are incorporated into the sub-frame.

FP8500C

Bàn đạp chân đơn- Truyền động xích, Tấm để chân dài hơn

 • Hộp chứa quả văng
 • Điều chỉnh góc quả văng
 • Điều chỉnh sức căng lò xo
 • Cơ chế kẹp đơn giản
 • Thanh cuốn có vòng bi
 • Thanh kết nối khung cơ bản
 • Bực ván dài hơn
 • Điều khiển chuỗi

DFP8500C

11,477,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Double foot pedal version of FP8500C

 • Main features are same as FP8500C except below.
 • New designed spike on slave pedal
 • Single bolt with bolt holding plate on Universal joint

FP8500B

Bàn đạp chân đơn- Truyền động xích, Tấm để chân dài hơn

 • Hộp chứa quả văng
 • Điều chỉnh góc quả văng
 • Điều chỉnh sức căng lò xo
 • Cơ chế kẹp đơn giản
 • Thanh cuốn có vòng bi
 • Thanh kết nối khung cơ bản
 • Bực ván dài hơn
 • Dẫn động Dây đai