FP7210A

1,953,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Single Foot Pedal with Single Chain Drive.