TOUR CUSTOM

TOUR CUSTOM
Vành trống Vật liệu TT / FT: Dyna Hoop đảo ngược, BD: Gỗ thích
Độ dày TT / FT: 2,3mm, BD: 8,0mm
Lug Loại Lug thuần túy (Hoàn thiện Crom)
Vỏ Độ dày 5,6mm
Vật liệu Gỗ thích (6 lớp)
Đầu Mặt đàn REMO Clear Ambassador
Dưới REMO Clear Ambassador
Trước BD: REMO Smooth White Powerstroke3 với Yamaha Logo
Trên BD: REMO Powerstroke3 Clear
Cạnh đỡ TT / FT / BD: 45 độ
Tom Mount YESS