RDP0F5
Phụ kiện Kẹp trống CL940LB x 2
Lug Loại Separate lug
Vỏ Độ dày 6 ply (7.2mm)
Vật liệu Poplar
Đầu Mặt đàn SD : Coated , TT / FT : Clear
Dưới SD : S-side , TT / FT : Clear
Trước BD : Ebony w/ring mute +Yamaha logo
Trên BD : Clear w/ring mute
Vành trống SD/TT/FT : Triple Flange Hoop(Steel 1.5mm) , BD : Steel Hoop w/matching color inlay
RDP2F5
Phụ kiện Kẹp trống CL940LB x 2
Lug Loại Separate lug
Vỏ Độ dày 6 ply (7.2mm)
Vật liệu Poplar
Đầu Mặt đàn SD : Coated , TT / FT : Clear
Dưới SD : S-side , TT / FT : Clear
Trước BD : Ebony w/ring mute +Yamaha logo
Trên BD : Clear w/ring mute
Vành trống SD/TT/FT : Triple Flange Hoop(Steel 1.5mm) , BD : Steel Hoop w/matching color inlay