Recording Custom

Thăm quan nhà máy trống của Yamaha cùng Akira Jimbo

 

Yamaha Recording Custom with Steve Gadd

 

Yamaha Drums Sound Comparison / Performed by Senri Kawaguchi (Ensamble)

 

Yamaha Drums Sound Comparison / Performed by Senri Kawaguchi (Drum Solo)