PHX
Vỏ trống Gỗ Maple - Kapur - Jatoba - Kapur - Gỗ Maple 11 lớp 10,3 mm (TT (Tom-Tom), FT (Floor Tom)), 11 lớp 10,3mm (BD (trống Bass))
Vành trống TT/FT Vòng nhôm đúc 3.0 mm
Vành trống BD Vành trống bằng gỗ
Lug Sò trống với cơ chế khóa trong
Cạnh đỡ 30 độ/R4 (TT), 30 độ/R2 (FT), 30 độ/R1,5 (BD)
Mặt trống TT/FT Trên: Yamaha Remo Ambassador Trong, Dưới: Yamaha Remo Ambassador Trong
Mặt trống BD Trước: Yamaha Remo P3 Trắng mịn, Batter: Yamaha Remo P3 Trong (20"-24" BD), Yamaha Remo Ambassador Coated (18" BD)
Tom Mount Y.E.S.S. II