Absolute Hybrid Maple

Absolute Hybrid Maple
Vành trống Vật liệu Aluminum
Độ dày 3.0mm
Lug Loại Hook Lug
Vỏ Độ dày 8.0mm(BD), 6.2mm(TT, FT)
Vật liệu Maple-Wenge-Maple Hybrid
Đầu Mặt đàn Clear Emperor
Dưới Clear Ambassador
Trước Smooth White PS3 with YAMAHA Logo
Trên PS3 Clear (only 18"BD: Coated Ambassador)