CP4/40 STAGE

Brochure CP4 Stage & CP40 Stage

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CP4 STAGE / CP40 STAGE Data List [1.9MB]
CP4 STAGE / CP40 STAGE Owner's Manual [4.8MB]
CP4 STAGE / CP40 STAGE Reference Manual [772KB]
CP4 STAGE / CP40 STAGE Synthesizer Parameter Manual [4.6MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
USB-MIDI Driver V1.5.0 for Mac macOS 13/12/11 (Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 3.1MB 2021-05-17
USB-MIDI Driver V1.3.2-2 for Mac macOS 10.15-OS X 10.5 Mac 2.8MB 2016-12-20
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
CP4 STAGE/CP40 STAGE V1.01 Operating System Updater 5.9MB 2014-11-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Compatible Device List for CP4/CP40 STAGE [106KB]
CP STAGE Wallpaper [7.4MB]