Dòng mixer AG

Dạy học trực tuyến

Bạn có thể sử dụng dòng AG trong trường học. Phần này giải thích cách sử dụng AG trong dạy học trực tuyến và cách sử dụng như một mixer với audio interface trong mảng video hoặc nhạc.

Kết nối

Kết nối

Kết nối tai nghe với giắc cắm [HEADSET].