Trình chỉnh sửa giọng nói cần thiết

Voice Editor Essential là một ứng dụng soạn thảo Core MIDI đơn giản trên iPad để chỉnh sửa các thông số trong bộ tổng hợp của Yamaha.

Trình chỉnh sửa tập trung vào việc chỉnh sửa chi tiết các hiệu ứng chèn, hiệu ứng hệ thống, arpeggiator và EQ thường xuyên được sửa đổi và có thể tận dụng màn hình đồ họa lớn của iPad. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát các thông số như EG hoặc ngưỡng trong thời gian thực bằng cách sử dụng điều khiển bộ điều chỉnh hoặc XY Pad. Một số thông số toàn cầu thiết yếu bao gồm nhịp độ chạm và điều khiển âm lượng cũng có trong đó.

Trình chỉnh sửa giọng nói cần thiết