Trình chỉnh sửa hiệu suất cần thiết

Performance Editor Essential là một ứng dụng MIDI cốt lõi cho phép bạn chỉnh sửa màn trình diễn của bộ tổng hợp Yamaha từ iPad của mình.

Bạn có thể định cấu hình MEQ và các hiệu ứng, thường được sử dụng trong chỉnh sửa, ngoài cài đặt arpeggiator, kết hợp voice và phạm vi phím của từng voice. Performance Editor Essential cũng có một XY pad để kiểm soát các thông số trong thời gian thực. Bạn cũng có thể kiểm soát nhịp độ và âm lượng của tempo.

Trình chỉnh sửa hiệu suất cần thiết