Multi Editor Essential Ngừng sản xuất

Chúng tôi sẽ ngừng phân phối và hỗ trợ Multi Editor Essential từ ngày 15/9/2023 (JST).

Bạn có thể tiếp tục dùng ứng dụng đã được cài đặt từ trước trên thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng có thể dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào do những cập nhật của iOS trong tương lai, v.v.

Cảm ơn bạn đã dùng ứng dụng Multi Editor Essential.

Multi Editor Essential là một ứng dụng MIDI cốt lõi cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để mix các bài hát trên iPad của bạn.

Bạn có thể kiểm soát âm lượng, xoay, gửi điệp khúc và gửi hồi âm cho từng phần cũng như chỉnh sửa chi tiết các mix effect và EQ chính. Bạn cũng có thể kiểm soát các phần chuyển đổi của trình tự sắp xếp.

Multi Editor Essential Ngừng sản xuất