So sánh kích thước

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

MODEL CHIỀU DÀI CHIỀU RỘNG CHIỀU CAO TRỌNG LƯỢNG
GB1K 151 cm
5'
146 cm
57"
99 cm
39"
261 kg
574 lbs
GC1 161 cm
5'3"
149 cm
59"
101 cm
40"
290 kg
639 lbs
GC2 173 cm
5'8"
149 cm
59"
101 cm
40"
305 kg
674 lbs
C1X 161 cm
5'3"
149 cm
59"
101 cm
40"
290 kg
638 lbs
C2X 173 cm
5'8"
149 cm
59"
101 cm
40"
305 kg
671 lbs
C3X 186 cm
6'1"
149 cm
59"
101 cm
40"
320 kg
704 lbs
C5X 200 cm
6'7"
149 cm
59"
101 cm
40"
350 kg
770 lbs
C6X 212 cm
7'
154 cm
61"
102 cm
40 1/2"
405 kg
893 lbs
C7X 227 cm
7'6"
155 cm
61"
102 cm
40 1/2"
415 kg
913 lbs
S3X 186 cm
6'1"
149 cm
59"
101 cm
40"
330 kg
728 lbs
S5X 200 cm
6'7"
149 cm
59"
101 cm
40"
350 kg
772 lbs
S6X 212 cm
7"
154 cm
61"
102 cm
40 1/2"
390 kg
859 lbs
S7X 227 cm
7'6"
155 cm
61"
102 cm
40 1/2"
410 kg
904 lbs
CF4 191 cm
6'3"
151 cm
59 1/2"
102 cm
40 1/2"
366 kg
807 Ibs
CF6 212 cm
7'
154 cm
61"
102 cm
40 1/2"
409 kg
902 Ibs
CFX 275 cm
9'
160 cm
63"
103 cm
40 1/2"
485 kg
1069 Ibs

*Có sự khác biệt trong các model có sẵn tùy thuộc vào từng khu vực

Đàn piano TransAcoustic™

Thay đổi hoàn toàn cách bạn chơi đàn và tập luyện. Cho bạn tự do biểu diễn nhạc acoustic.

SILENT Piano™

Tĩnh lặng tuyệt đối

Đàn Disklavier

Đàn piano tiên tiến nhất thế giới.

ĐÀN PIANO ĐỨNG

Đề ra tiêu chuẩn dành cho đàn piano đứng.