HA-L7A

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.4 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-01-26
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
HA-L7A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
HA-L7A Quick Guide [4.7MB]
HA-L7A Safety Guide [598KB]
HA-L7A User Guide [2.5MB]