RX-V585 Ngừng sản xuất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V585/HTR-5072/RX-A680 Firmware Update Ver.1.87 52.1MB 2023-12-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
Additional Features(Bluetooth Transmission function) [349KB]
Additional Features(MusicCast Surround function) [932KB]
RX-V585 Owner’s Manual [14.9MB]
RX-V585/HTR-5072/TSR-5850 Quick Start Guide [2.8MB]
Supplement for DEEZER flyer [849KB]
Supplement for Spotify flyer [654KB]
Supplement for TIDAL flyer [656KB]