RX-V579 Ngừng sản xuất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V479/RX-V579/RX-A550/HTR-4068/TSR-5790 Firmware Update Ver.2.86 28.9MB 2021-10-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MusicCast Setup Guide [851KB]
RX-V579/RX-V479 Owner’s Manual [18.3MB]
Specification change related to Internet radio [242KB]