Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V4A/TSR-400 Firmware Update Ver.1.53 52.1MB 2022-06-08
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Safety Brochure [263KB]
RX-V4A User Guide [6.4MB]
RX-V4A/TSR-400 Quick Start Guide [1.3MB]
RX-V4A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-V4A_TSR-400 Dimension Drawing [154KB]