Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-A2A/RX-V6A/TSR-700 Firmware Update Ver.1.67 58.1MB 2023-12-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-A2A Quick Start Guide [1.4MB]
RX-A2A User Guide [9.8MB]
RX-A2A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Safety Brochure [263KB]
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A/RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Support for HDMI® ALLM and VRR [438KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-A2A Dimension Drawing [138KB]