Sound Bar Remote

Sound Bar Remote

Ứng dụng Sound Bar Remote trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có giao diện thân thiện, giúp dễ dàng điều khiển loa Sound Bar Yamaha.

(1) Các chức năng điều khiển cơ bản như tăng/giảm âm lượng và chọn đầu vào

(2) Lựa chọn chế độ âm thanh

SR-C30A

  • Yamaha SoundBarRemoto SR-B20A B20A

SR-C30A (Chế độ tối)

  • Yamaha SoundBarRemoto SR-C20A C20A

SR-B30A, SR-B40A, SR-B20A, SR-C20A, ATS-B300, ATS-B400, ATS-B200, ATS-C200, YAS-108, ATS-1080

- Phiên bản iOS 14,1 trở lên

- AndroidOS 9.0 hoặc cao hơn

* Ứng dụng dùng để điều khiển các thiết bị tương thích Bluetooth® nhờ kết nối với điện thoại thông minh/máy tính bảng.