Headphones Controller

Headphones Controller

Ứng dụng (app điện thoại) này dành cho YH-L700A, YH-E700A, YH-E500A, EP-E70A, EP-E50A, EP-E30A và TW-E3B.

(1) ON/OFF có thể tùy chỉnh cho LISTENING CARE.

(2) ON/OFF có thể tùy chỉnh cho ACTIVE NOISE CANCELLING / AMBIENT SOUND / LISTENING OPTIMIZER (chỉ với các models sản phẩm tương thích).

(3) Đặt thời gian tự động TẮT (OFF) nguồn.

(4) Cập nhật firmware.

YH-L700A / YH-E700A / YH-E500A / EP-E70A / EP-E50A / EP-E30A / TW-E3B

- iOS phiên bản 11 trở lên

- Android phiên bản 7 trở lên

Ứng dụng này tuyệt đối không thu thập hoặc chuyển dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong điện thoại thông minh / máy tính bảng của bạn ra bên ngoài.