BỘ ĐẦU THU AV

Ứng dụng hướng dẫn thiết lập bộ đầu thu AV của Yamaha

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP AV là ứng dụng hỗ trợ bạn kết nối cáp giữa bộ thu AV và thiết bị nguồn âm thanh cũng như thiết lập bộ thu AV.

Ứng dụng này hướng dẫn bạn thực hiện các cài đặt khác nhau như kết nối loa, kết nối TV và thiết bị nguồn âm thanh và gán khuếch đại công suất.

Hình minh họa hệ thống và hình ảnh bộ thu AV thực tế giúp bạn dễ dàng hiểu cách kết nối giữa các thiết bị.

Nếu bộ thu của bạn có kết nối mạng, các thông số cài đặt trên ứng dụng này sẽ tự động được sao chép vào bộ thu AV để giúp bạn thiết lập đơn giản.

BỘ ĐẦU THU AV

Ứng dụng hướng dẫn thiết lập bộ thu AV của Yamaha

OS : IOS 9.0 or higher, Android OS 4.0.3 or higher

* Compatibility with certain devices can't always be guaranteed

* A wireless Local Area Network (LAN) and a compatible Yamaha Network AV Receiver residing within the same LAN.

Chọn kiểu đầu thu AV

Lựa chọn sản phẩm

Home Menu

Sản phẩm của bạn được hiển thị.

Bắt đầu hướng dẫn kết nối hoặc xem hướng dẫn sử dụng.

Bố Cục Loa

Dựa trên cấu hình loa bạn đã chọn cho phòng, ứng dụng này hiển thị cho bạn tất cả cách bố trí loa có thể có để bạn chọn.

Chọn Thiết Bị Nguồn

Chọn tất cả các thiết bị kết nối từ danh sách. Kiểm tra các đầu vào/đầu ra trên các thiết bị này.

Xác nhận TV/thiết bị nguồn và cáp

Dựa trên kết quả Chọn thiết bị nguồn, ứng dụng này hiển thị cho bạn tất cả các cáp kết nối cần thiết.

Kết nối thiết bị nguồn / TV

Dựa trên lựa chọn đầu vào/đầu ra của bạn trên các thiết bị được kết nối, ứng dụng này sẽ hiển thị cho bạn thiết bị đầu cuối đầu vào/đầu ra nào trên máy thu mà các thiết bị này cần được kết nối.

Kết Nối Loa

Dựa trên bố cục loa đã chọn của bạn ở bước trước, ứng dụng này sẽ hiển thị cho bạn thiết bị đầu cuối loa nào mà loa cần được kết nối.

Thiết Lập Tự Động qua Mạng

Cài đặt thông số trong ứng dụng này sẽ được tự động sao chép sang bộ thu AV của bạn.

*Chức năng này chỉ được hỗ trợ bởi các model có khả năng kết nối mạng.

Hướng dẫn cài đặt YPAO

YPAO tự động tối ưu hóa cài đặt loa cho phù hợp với căn phòng của bạn.

Ứng dụng này hướng dẫn bạn cách kết nối YPAO và kiểm tra xem kết nối loa có chính xác hay không.

*Một số model nhất định sẽ bỏ qua bước này.

RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A, RX-A2A, RX-A3080, RX-A2080, RX-A1080, RX-880, RX-A780, RX-A680, RX-A3070, RX-A2070, RX-A1070, RX-A870, RX-A770, RX-A670, RX-A3060, RX-A2060, RX-A1060, RX-A860, RX-A760, RX-A660, RX-A3050, RX-A2050, RX-A1050, RX-A850, RX-A750, RX-A550, RX-AS710, RX-AS710D, RX-A3040, RX-A2040, RX-A1040, RX-A840, RX-A740

RX-V6A, RX-V4A, RX-V3085, RX-V2085, RX-V1085, RX-V685, RX-V585, RX-V485, RX-D485, RX-V385, RX-V3083, RX-V2083, RX-V1083, RX-V683, RX-V583, RX-V483, RX-V383, RX-V3081, RX-V2081, RX-V1081, RX-V781, RX-V681, RX-V581, RX-V481, RX-V481D, RX-V381, RX-V3079, RX-V2079, RX-V1079, RX-V779, RX-V679, RX-V579, RX-V479, RX-V379, RX-V3077, RX-V2077, RX-V1077, RX-V777, RX-V677, RX-V577, RX-V477, RX-V377

RX-S602, RX-S601D, RX-S601, RX-S600D, RX-S600

HTR-5072, HTR-4072, HTR-3072, HTR-5071, HTR-4071, HTR-3071, HTR-2071, HTR-5069, HTR-4069, HTR-3069, HTR-6068, HTR-4068, HTR-3068, HTR-6067, HTR-5067, HTR-4067, HTR-3067

TSR-5830, TSR-7810, TSR-5810, TSR-7790, TSR-5790

* Phiên bản VA không khả dụng ở một số khu vực.

HĐH: iOS 9.0 trở lên, HĐH Android 4.0.3 trở lên

* Không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo khả năng tương thích với một số thiết bị nhất định.

* Mạng cục bộ không dây (LAN) và Bộ thu AV của Mạng Yamaha tương thích nằm trong cùng một mạng LAN.

* Ứng dụng này sẽ không bao giờ thu thập cũng như chuyển ra bên ngoài dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn.

* Ứng dụng này thực hiện các chức năng sau cho các mục đích được mô tả bên dưới.

Tạo kết nối trong môi trường hỗ trợ WiFi

Ứng dụng sử dụng chức năng WiFi trên thiết bị đầu cuối di động của bạn nhằm mục đích vận hành các thiết bị hỗ trợ mạng.

Truy cập thông tin âm nhạc được lưu trữ trong điện thoại thông minh / máy tính bảng của bạn

Ứng dụng này truy cập thông tin âm nhạc được lưu trữ trong điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn nhằm mục đích hiển thị, phát và chỉnh sửa thông tin âm nhạc và/hoặc danh sách phát.