Giá đỡ thông dụng cho loa

Giá đỡ phổ dụng

BWS20-120 Giá treo tường

 • Trọng lượng: 0,6kg; 1,3lbs
 • Khả năng chịu tải: 7kg; 15,4lbs
 • Áp dụng cho: VXS5, S55, S15, HS5I, MSP3A, MSP3, MS101-4, MS101III

BWS20-190 Giá treo tường

 • Trọng lượng: 0,85kg; 1,9lbs
 • Khả năng chịu tải: 7kg; 15,4lbs
 • Áp dụng cho: VXS5, S55, S15, HS5I, MSP3A, MSP3, MS101-4, MS101III

BCS20-150 Giá treo trần

 • Trọng lượng: 0,9kg; 2lbs
 • Khả năng chịu tải: 10kg; 22,1lbs
 • Áp dụng cho: VXS8, VXS5, S55, S15, HS5I, MSP5 STUDIO, MSP3A, MSP3, MS101-4, MS101III

BCS20-210 Giá treo trần

 • Trọng lượng: 1,0kg; 2,2lbs
 • Khả năng chịu tải: 10kg; 22,1lbs
 • Áp dụng cho: VXS8, VXS5, S55, S15, HS5I, MSP5 STUDIO, MSP3A, MSP3, MS101-4, MS101III

BWS50-190 Giá Treo Tường

 • Trọng lượng: 1,2kg; 2,6lbs
 • Khả năng chịu tải: 20kg; 44,1lbs
 • Áp dụng cho: HS8I, HS7I, MSP7 STUDIO

BWS50-260 Giá Treo Tường

 • Trọng lượng: 1,4kg; 3,1lbs
 • Khả năng chịu tải: 20kg; 44,1lbs
 • Áp dụng cho: HS8I, HS7I, MSP7 STUDIO

BBS251 Giá đỡ baton

 • Trọng lượng: 2,3kg; 5,1lbs
 • Khả năng chịu tải: 30kg; 66,2lbs
 • Áp dụng cho: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BWS251-300 Giá Treo Tường

 • Trọng lượng: 4,4kg; 9,7lbs
 • Khả năng chịu tải: 30kg; 66,2lbs
 • Áp dụng cho: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BWS251-400 Giá Treo Tường

 • Trọng lượng: 5,2kg; 11,5lbs
 • Khả năng chịu tải: 30kg; 66,2lbs
 • Áp dụng cho: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BCS251 Giá treo trần

 • Trọng lượng: 2,3kg; 5,1lbs
 • Khả năng chịu tải: 30kg; 66,2lbs
 • Áp dụng cho: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BAS-10 Kẹp đa năng

 • Trọng lượng: 0,75kg; 1,6lbs / Khả năng chịu tải: 4kg; 8,8lbs
 • Áp dụng cho: S15, MSP3A, MSP3, MS101-4, MS101III

BMS-10A Bộ chuyển đổi chân đế mic

 • Trọng lượng: 0,24kg; 0,5lbs / Khả năng chịu tải: 5kg; 11,0lbs
 • Áp dụng cho: MG10XU, MG10, MG06X, MG06, AG06MK2, AG03MK2, AG06, AG03, EMX2, S15, MSP3A, MSP3, MS101III, STAGEPAS 600i, STAGEPAS 400i, STAGEPAS 600BT, STAGEPAS 400BT

Dành cho Dòng DZR/CZR

UB-DZR15V / UB-DZR15VW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều dọc. (dành cho DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Trọng lượng: 5,9kg; 13,0lbs
 • Áp dụng cho: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Màu trắng hoặc đen

UB-DZR15H / UB-DZR15HW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều ngang. (dành cho DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Trọng lượng: 6,2kg; 13,7lbs
 • Áp dụng cho: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Màu trắng hoặc đen

UB-DZR12V / UB-DZR12VW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều dọc. (dành cho DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Trọng lượng: 4,7kg; 10,4lbs
 • Áp dụng cho: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Màu trắng hoặc đen

UB-DZR12H / UB-DZR12HW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều ngang. (dành cho DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Trọng lượng: 4,7kg; 10,4lbs
 • Áp dụng cho: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Màu trắng hoặc đen

UB-DZR10V / UB-DZR10VW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều dọc. (dành cho DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Trọng lượng: 3,6kg; 7,9lbs
 • Áp dụng cho: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Màu trắng hoặc đen

UB-DZR10H / UB-DZR10HW Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cấu hình chiều ngang. (dành cho DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Trọng lượng: 3,8kg; 8,4lbs
 • Áp dụng cho: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Màu trắng hoặc đen

Dành cho Dòng DXR mkII, DXR

UB-DXR15 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR15mkII, DXR15)

UB-DXR12 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR12mkII, DXR12)

UB-DXR10 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR10mkII, DXR10)

UB-DXR15 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR8mkII, DXR8, VXS10S/W, VXS10ST/W)

Dành cho Dòng lắp đặt

HAF3-2112 Khung treo ngang cho 3 loa

 • Có sẵn cho: IF2112(M)/95/64/99×3
 • Trọng lượng: 9kg

HAF3-2115 Khung treo ngang cho 3 loa

 • Có sẵn cho: IF2115(M)/95/64/99×3
 • Trọng lượng: 10kg

HAF3-3115 Khung treo ngang cho 3 loa

 • Có sẵn cho: IF3115/95/64×3, IH2000/95/64×3, IH2000/95/64×2 and IL1115×1, IH2000/95/64×1 và IL1115×2, IL1115×3
 • Trọng lượng: 14kg

HAF3-S18 Khung treo ngang cho 3 loa

 • Có sẵn cho: IF3115/95/64×2 và IS1218×1, IH2000/95/64×2 và IS1118×1
 • Trọng lượng: 29kg

HAF2-2112 Khung mảng chiều ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF2112(M)/95/64/99×2
 • Trọng lượng: 4kg

HAF2-2115 Khung mảng chiều ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF2115(M)/95/64/99×2
 • Trọng lượng: 5kg

HAF2-3115 Khung mảng chiều ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF3115/95/64×1, IH2000/95/64×1 và IL1115×1
 • Trọng lượng: 6kg

VAF2-2112 Khung treo ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF2112(M)/95/64/99×2
 • Trọng lượng: 4kg

VAF2-2115 Khung treo ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF2115(M)/95/64/99×2
 • Trọng lượng: 5kg

VAF2-3115 Khung treo ngang cho 2 loa

 • Có sẵn cho: IF3115/95/64×2, IH2000/95/64×2
 • Trọng lượng: 6kg

UB2112 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IF2112(M)/95/64/99/AS
 • Trọng lượng: 4kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.

UB2115 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IF2115(M)/95/64/99/AS
 • Trọng lượng: 9kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.

UB2000 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IH2000/95/64, IL1115
 • Trọng lượng: 9kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.

UB2208 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IF2208
 • Trọng lượng: 3kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.

UB2108 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IF2108
 • Trọng lượng: 2kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.

UB2205 Giá đỡ hình chữ U

 • Có sẵn cho: IF2205
 • Trọng lượng: 1kg
 • * Giá đỡ cho dòng UB được thiết kế để sử dụng theo chiều ngang. Không thể sử dụng theo chiều dọc.