Speaker General Bracket

General Bracket

BWS20-120

Giá Treo Tường

 • Net weight: 0.6kg; 1.3lbs
 • Load capability: 7kg; 15.4lbs
 • Applicable for: VXS5, S55, S15, HS5I, MSP3, MS101III

BWS20-190

Giá Treo Tường

 • Net weight: 0.85kg; 1.9lbs
 • Load capability: 7kg; 15.4lbs
 • Applicable for: VXS5, S55, S15, HS5I, MSP3, MS101III

BCS20-150 Ngừng sản xuất

Ceiling Bracket

 • Net weight: 0.9kg; 2lbs
 • Load capability: 10kg; 22.1lbs
 • Applicable for: VXS8, VXS5, S55, S15, HS5I, MSP5 STUDIO, MSP3, MS101III

BCS20-210 Ngừng sản xuất

Ceiling Bracket

 • Net weight: 1.0kg; 2.2lbs
 • Load capability: 10kg; 22.1lbs
 • Applicable for: VXS8, VXS5, S55, S15, HS5I, MSP5 STUDIO, MSP3, MS101III

BWS50-190

Giá Treo Tường

 • Net weight: 1.2kg; 2.6lbs
 • Load capability: 20kg; 44.1lbs
 • Applicable for: HS8I, HS7I, MSP7 STUDIO

BWS50-260

Giá Treo Tường

 • Net weight: 1.4kg; 3.1lbs
 • Load capability: 20kg; 44.1lbs
 • Applicable for: HS8I, HS7I, MSP7 STUDIO

BBS251

Baton Bracket

 • Net weight: 2.3kg; 5.1lbs
 • Load capability: 30kg; 66.2lbs
 • Applicable for: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BWS251-300

Giá Treo Tường

 • Net weight: 4.4kg; 9.7lbs
 • Load capability: 30kg; 66.2lbs
 • Applicable for: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BWS251-400

Giá Treo Tường

 • Net weight: 5.2kg; 11.5lbs
 • Load capability: 30kg; 66.2lbs
 • Applicable for: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BCS251

Ceiling Bracket

 • Net weight: 2.3kg; 5.1lbs
 • Load capability: 30kg; 66.2lbs
 • Applicable for: IF2208, IF2108, IF2205, CBR15, CBR12, CBR10, DBR15, DBR12, DBR10, C112VA, HS8I, HS7I

BAS-10

Free-Angle Clamp

BMS-10A Mic Stand Adaptor

 • Net weight: 0.24kg; 0.5lbs / Load capability: 5kg; 11.0lbs
 • Applicable for:  MSP3, MS101III, S15, STAGEPAS 400i, STAGEPAS 600i, STAGEPAS 400BT, STAGEPAS 600BT

For DZR/CZR Series

UB-DZR15V / UB-DZR15VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Net weight: 5.9kg; 13.0lbs
 • Applicable for: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR15H / UB-DZR15HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Net weight: 6.2kg; 13.7lbs
 • Applicable for: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR12V / UB-DZR12VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Net weight: 4.7kg; 10.4lbs
 • Applicable for: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR12H / UB-DZR12HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Net weight: 4.7kg; 10.4lbs
 • Applicable for: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR10V / UB-DZR10VW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in vertical configurations. (for DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Net weight: 3.6kg; 7.9lbs
 • Applicable for: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

UB-DZR10H / UB-DZR10HW U-Brackets

U-brackets enabling simple and easy rigging in horizontal configurations. (for DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Net weight: 3.8kg; 8.4lbs
 • Applicable for: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Lớp sơn hoàn thiện màu đen hoặc trắng

For DXR Series

UB-DXR15 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR15mkII, DXR15)

UB-DXR12 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR12mkII, DXR12)

UB-DXR10 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR10mkII, DXR10)

UB-DXR8 Giá đỡ hình chữ U

Giá đỡ hình chữ U tùy chọn cho phép lắp ráp đơn giản và dễ dàng trong cả cấu hình chiều ngang và chiều dọc. (dành cho DXR8mkII, DXR8)

For Installation Series

HAF3-2112

Horizontal Array Frame fot 3 Speakers

 • Available for: IF2112(M)/95/64/99×3
 • Net weight: 9kg

HAF3-2115

Horizontal Array Frame fot 3 Speakers

 • Available for: IF2115(M)/95/64/99×3
 • Net weight: 10kg

HAF3-3115

Horizontal Array Frame fot 3 Speakers

 • Available for: IF3115/95/64×3, IH2000/95/64×3, IH2000/95/64×2 and IL1115×1, IH2000/95/64×1 and IL1115×2, IL1115×3
 • Net weight: 14kg

HAF3-S18

Horizontal Array Frame fot 3 Speakers

 • Available for: IF3115/95/64×2 and IS1218×1, IH2000/95/64×2 and IS1118×1
 • Net weight: 29kg

HAF2-2112

Horizontal Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF2112(M)/95/64/99×2
 • Net weight: 4kg

HAF2-2115

Horizontal Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF2115(M)/95/64/99×2
 • Net weight: 5kg

HAF2-3115

Horizontal Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF3115/95/64×1, IH2000/95/64×1 and IL1115×1
 • Net weight: 6kg

VAF2-2112

Vertical Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF2112(M)/95/64/99×2
 • Net weight: 4kg

VAF2-2115

Vertical Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF2115(M)/95/64/99×2
 • Net weight: 5kg

VAF2-3115

Vertical Array Frame fot 2 Speakers

 • Available for: IF3115/95/64×2, IH2000/95/64×2
 • Net weight: 6kg

UB2112

U-Brackets

 • Available for: IF2112(M)/95/64/99/AS
 • Net weight: 4kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.

UB2115

U-Brackets

 • Available for: IF2115(M)/95/64/99/AS
 • Net weight: 9kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.

UB2000

U-Brackets

 • Available for: IH2000/95/64, IL1115
 • Net weight: 9kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.

UB2208

U-Brackets

 • Available for: IF2208
 • Net weight: 3kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.

UB2108

U-Brackets

 • Available for: IF2108
 • Net weight: 2kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.

UB2205

U-Brackets

 • Available for: IF2205
 • Net weight: 1kg
 • * The bracket for the UB series is designed to be used horizontally. It cannot be used vertically.