Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển kỹ thuật số

MCP1

Bộ điều khiển gắn trên tường

  • 6 nút có thể được thiết lập để sử dụng các tính năng điều khiển (thông qua phần mềm ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
  • Hiển thị đa ngôn ngữ được hỗ trợ
  • Bốn cấp độ người dùng để quản lý truy cập
  • Tối đa 16 đơn vị có thể được kết nối cho mỗi hệ thống
  • Poe cung cấp năng lượng
  • Trở lại có thể điều hợp được cung cấp
  • Kích thước: 149 (w) x 125 (h) x 18 (d) mm
  • Trọng lượng: 0,5 kg

DCP1V4S Bảng điều khiển kỹ thuật số

Bảng điều khiển treo tường có 1 nút Âm lượng & 4 công tắc dành cho DME7, dòng MTX/MRX và dòng MA/PA. Kết nối dễ dàng bằng RS485 mang CAT5 + nguồn. Có thể kết nối tối đa 8 DCP với 1 máy DME7 và dòng MTX/MRX. Có thể kết nối 1 bảng điều khiển DCP1V4S với 1 máy MA2030a/MA2030. Có thể kết nối tối đa 2 DCP với 1 máy MA2120 hoặc PA2120.

DCP4S Bảng điều khiển kỹ thuật số

Bảng điều khiển treo tường có 4 công tắc dành cho DME7, dòng MTX/MRX và dòng MA/PA. Kết nối dễ dàng bằng RS485 mang CAT5 + nguồn. Có thể kết nối tối đa 8 DCP với 1 máy DME7 và dòng MTX/MRX. Có thể kết nối tối đa 2 DCP với 1 máy MA2120 hoặc PA2120.

DCP4V4S Bảng điều khiển kỹ thuật số

Bảng điều khiển treo tường có 4 nút Âm lượng & 4 công tắc dành cho DME7, dòng MTX/MRX và dòng MA/PA. Kết nối dễ dàng bằng RS485 mang CAT5 + nguồn. Có thể kết nối tối đa 8 DCP với 1 máy DME7 và dòng MTX/MRX. Có thể kết nối tối đa 2 DCP với 1 máy MA2120 hoặc PA2120.

Trung tâm điều khiển kỹ thuật số

DCH8 Digital Controller Hub

Chia dòng điều khiển từ các thiết bị chủ như Yamaha DME7 và dòng MTX/MRX thành tối đa 8 dòng.