Oboes

Tầm trung

Yamaha Oboe YOB-441T

YOB-441T

Kèn oboe kiểu "Mỹ" tầm trung có thân gỗ.

Yamaha Oboe YOB-441MT

YOB-441MT

Kèn oboe kiểu "Mỹ" tầm trung có thân "Duet+".

Yamaha Oboe YOB-441AT

YOB-441AT

Kèn oboe kiểu "Mỹ" tầm trung có thân nhựa ABS.