Cùng chơi Venova! (YVS-100)

Các bộ phim cung cấp những mẹo quan trọng về cách cầm và chơi kèn Venova.

Ngoài ra, sách hướng dẫn "Cùng chơi Venova - Let's Play Venova" còn bao gồm các mẹo về tư thế chơi, cách thổi, và cách kiểm soát cao độ, âm sắc. Sách cũng bao gồm các bài hát mẫu. Ngay cả những người hoàn toàn mới với nhạc cụ bộ hơi cũng có thể tận hưởng niềm vui trong khi học.