Dòng Acoustic

Braviol Violin

V7G/V7SG

Chất lượng xuất sắc cho nghệ sĩ trẻ

V5SC/V5SA

14,717,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới

V3SKA

6,862,909 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Một khởi đầu hoàn hảo