Dòng Acoustic

Braviol Violin

V7G/V7SG

Chất lượng xuất sắc cho nghệ sĩ trẻ

V5SC/V5SA

14,300,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới

V3SKA

6,150,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

Một khởi đầu hoàn hảo