AvantGrand

Mọi thứ bạn muốn từ một nhạc cụ cơ. Mọi thứ bạn cần từ một nhạc cụ kỹ thuật số.

Artist Testimonials

Photo Find a StorePhoto Find a Store

Tìm cửa hàng

Yamaha NU1XA image

NU1XA

Mẫu đàn có kích thước nhỏ nhất trong dòng AvantGrand có thể mang đến trải nghiệm trọn vẹn của 1 màn trình diễn trên cây đàn đại duơng cầm