Tom Tom

Tom Toms

Dòng trống CT-9000

Trống Tom Toms đôi với lớp vỏ gỗ sồi

Dòng trống CT-8000

Trống Tom Toms đơn với lớp vỏ gỗ bạch dương