Trống Bass

Bass Drums

CB-9036

Dòng trống CB-9000

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích

CB-8036

Dòng trống CB-8000

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích

CB-7036

Dòng trống CB-7000

Trống bass tiêu chuẩn với lớp vỏ gỗ bạch dương

Concert Floor Bass Drums

Dòng PX

Kích thước giữa trống trình diễn và trống bass