Giá đeo

9500 Series Concept

Dòng 9500 đánh dấu lần cập nhật dòng trống diễu hành cao cấp hoàn chỉnh đầu tiên sau 21 năm. Các nhà thiết kế của chúng tôi đã thực hiện phản hồi từ vô số cuộc phỏng vấn người dùng trong các sản phẩm được thiết kế để mang lại sự tối ưu khi sử dụng.

Các miếng đệm và đai thắt lưng-có-thể-giặt-được chất lượng cao giúp cải thiện sự vừa vặn và thoải mái, trong khi các cơ chế điều chỉnh tinh tế mang lại sự tự do trong thiết kế mới. Các mẫu mới được hoàn thiện với màu đen và có thể được mặc bên ngoài đồng phục mà không làm giảm hiệu ứng thị giác.

MSH-9500/9500S

Giá đeo cho các dòng MS (MSS) -9300, 6300, 4000 và 2000.

MBH-9500/9500S

Giá đeo cho dòng MB-8300 và 6300

MTH-9500/9500S

Giá đeo cho các dòng QD, QT, SD-8300 và 6300.

MKH-9500/9500S

Giá đeo cho MBL-25A, 32A, 832A, MXL-25A, 32A (F)

Giá đeo cho trống Snare/Tenor

MSH-9500/9500S

Giá đeo cho các dòng MS (MSS) -9300, 6300, 4000 và 2000.

MSH-420

Dây đeo loại thun cho MS-4000, MT-4000, MS-6300 Series. Height: 446-598mm

MSH-8250 Ngừng sản xuất

Dây đeo loại thun cho MS-6300, MS-9300, MSS-9300 Series. Height: 557-753mm

MSH-9150 Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho MS-6300, MS-9300, MSS-9300 Series. Height: 542mm

MSH-9150S Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho MS-6300, MS-9300, MSS-9300 Series. Height: 472mm

Giá đeo trống Bass

MBH-9500/9500S

Giá đeo cho dòng MB-8300 và 6300

MBH-425

Dây đeo loại thun cho MB-4000, MB-6300 Series. Height: 446-598mm

MBH-825 Ngừng sản xuất

Dây đeo loại thun cho MB-6300, MB-8300 Series. Height: 557-753mm

MBH-915 Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho MB-6300, MB-8300 Series. Height: 542mm

MBH-915S Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho MB-6300, MB-8300 Series. Height: 472mm

Giá đeo cho trống Tom

MTH-9500/9500S

Giá đeo cho các dòng QD, QT, SD-8300 và 6300.

MTH-420

Dây đeo loại thun cho TR-4000, QD-6300 Series. Height: 446-598mm

MTH-6200 Ngừng sản xuất

Dây đeo loại thun cho QD-6300 Series. Height: 557-753mm

MTH-825 Ngừng sản xuất

Dây đeo loại thun cho QD/QT/ST-8313. Height: 557-753mm

MTH-910 Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho QD/QT/ST-8313, QD-6300 Series. Height: 542mm

MTH-910S Ngừng sản xuất

Áo đeo trống cho QD/QT/ST-8313, QD-6300 Series. Height: 472mm

Giá đeo cho Bell/Xylophone

MKH-9500/9500S

Giá đeo cho MBL-25A, 32A, 832A, MXL-25A, 32A (F)

MKH-220

" Chúng tôi luôn chú trọng việc giảm trọng lượng nhằm giảm thiểu gánh nặng cho trẻ em."

MKH-4200

Dây đeo loại thun cho MBL-32A/832A, MXL-32A/32AF. Height: 446-598mm

MKH-8200 Ngừng sản xuất

Dây đeo loại thun cho MBL-32A/832A, MXL-32A/32AF. Height: 557-753mm

MOP-910V Ngừng sản xuất

Phụ kiện

MBARMHP1418

Giá treo vị trí cao cho MBH9500

MSAT600

Tấm lưỡi cho MSH9500