Piaggero

Cả về thiết kế và tính dễ chơi, Đàn Piaggero của Yamaha là sự kết hợp giữa từ "piano" và "leggero" - Tiếng Ý là "nhẹ" - tạo thành tên của loại đàn này

NP-V80

Cả về thiết kế và tính dễ chơi, Đàn Piaggero của Yamaha là sự kết hợp giữa từ "piano" và "leggero" - Tiếng Ý là "nhẹ" - tạo thành tên của loại đàn này NP-V80là model cao hơn của NP-V60.

NP-V60

Cả về thiết kế và tính dễ chơi, Đàn Piaggero của Yamaha là sự kết hợp giữa từ "piano" và "leggero" - Tiếng Ý là "nhẹ" - tạo thành tên của loại đàn này

NP-32/12

Bàn phím kiểu piano đơn giản, phong cách và di động.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

NP-31 Ngừng sản xuất

Bàn phím kiểu bàn phím piano 76 phím với Graded Soft Touch (Cảm ứng Chạm Mềm)

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

NP-11

Bàn phím kiểu đàn piano 61 phím.