Celesta & Keyboard Glockenspiel

Celesta & Keyboard Glockenspiel

CEL-56P

Mô hình chuyên nghiệp. Được trang bị bàn đạp mềm.

CEL-53

Mô hình cơ bản. Cấu trúc đơn giản, thanh lịch

CEL-56PGL

Bàn phím Globoardspiel. Búa Deer Antler, được trang bị bàn đạp mềm.