Đối Tác Chiến Lược

Dòng sản phẩm dành cho hội nghị của Yamaha có công nghệ âm thanh đẳng cấp thế giới và quy trình xử lý hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho khách hàng. Với hơn 130 năm phát triển công nghệ âm thanh kết hợp với chuyên môn xử lý vốn được tin cậy lâu nay, dòng sản phẩm dành cho hội nghị của Yamaha mang đến trải nghiệm hội tuyệt vời. Mục đích của Chương trình Đối tác Chiến lược của chúng tôi là đạt được chất lượng hội nghị không gì sánh bằng cho cả những không gian đòi hỏi khắt khe nhất thông qua sự kết hợp giữa các giải pháp tốt nhất và tính linh hoạt của API.

Camera

  • AVer
  • Lumens
  • Yealink

Nền tảng phòng họp, hội nghị

  • Cisco
  • Microsoft Teams
  • Zoom

Hệ thống chia sẻ & kiểm soát nội dung

  • Barco
  • Lenovo
  • ScreenBeam