Firmware and Software

For Unified Communications

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
YVC-1000 Firmware (Ver.3.14) for Macintosh Mac 3.2MB 2023-05-25
YVC-1000 Firmware (Ver.3.14) for Windows Win 3.5MB 2023-05-25