Đào tạo

Audioversity

“Audioversity” là tên gọi mới của chúng tôi cho các hoạt động Giáo dục và Đào tạo Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha.

Chúng tôi luôn chủ động trong việc phát triển và duy trì các chương trình giáo dục và đào tạo để cung cấp thông tin và bí quyết mà khách hàng của chúng tôi cần để tận dụng tối đa các sản phẩm và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Năm 1990, chúng tôi đã thành lập cơ sở đào tạo Âm thanh Chuyên nghiệp đầu tiên tại Nhật Bản và phát triển các cơ sở tương tự trên toàn thế giới. Từ năm 2004, chúng tôi đã củng cố các chương trình đào tạo và cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo phù hợp với nhu cầu kỹ thuật của khách hàng. Thông qua các loại hình hoạt động này, chúng tôi đã tiếp cận đến được khoảng 100.000 người tại hơn 50 quốc gia.

Chúng tôi hy vọng Audioversity sẽ cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức để nâng cao hoạt động kinh doanh của nhiều khách hàng.

Hỗ trợ