Đào tạo và hỗ trợ

Vì một thế giới với âm thanh tốt hơn

Audioversity cung cấp các chương trình đào tạo có thể giúp bất kỳ ai làm việc với âm thanh có thể tạo ra âm thanh tốt hơn từ đó truyền tải và giao tiếp tốt hơn trong rất nhiều ứng dụng. Bạn có thể hoàn thiện kỹ năng của mình thông qua các cuộc hội thảo, các bài giảng online và tài liệu tự đào tạo theo nhiều nội dung được thiết kế nhằm hình thành kỹ năng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Audioversity hiện đã thu hút được hơn 100.000 người tại hơn 50 quốc gia tham dự với các chương trình được điều chỉnh nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng và nội dung vẫn đang tiếp tục phát triển thêm. Dù công việc hàng ngày của bạn liên quan đến âm thanh hay bạn mới chỉ bắt đầu vào nghề, bạn đều có thể tham gia cùng chúng tôi để nâng nghệ thuật cảm âm thanh của bạn lên một tầm cao mới và góp phần vì một thế giới với âm thanh tốt hơn.