Đào tạo

Audioversity

“Audioversity” là tên đại diện cho các Chương Trình Giảng Dạy và Đào Tạo trong ngành Âm Thanh Chuyên Nghiệp của Yamaha.

Chúng tôi luôn chủ động và liên tục tổ chức các khóa hỗ trợ kiến thức và đào tạo các kỹ năng cần thiết để người dùng sử dụng thành thạo các hệ thống và sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp.

Chúng tôi hy vọng Audioversity sẽ cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức để nâng cao hoạt động kinh doanh của nhiều khách hàng.

Hỗ trợ