Cubase AI/WaveLab Cast

Tải về phần mềm "Cubase AI" và "WaveLab Cast" DAW

Bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm AG cùng với phần mềm DAW để sản xuất nhạc/sản xuất và chỉnh sửa âm thanh trực tuyến vào máy tính của mình. Vì vậy, các thiết bị dòng AG đi kèm với mã truy cập để tải xuống phần mềm DAW "Cubase AI" và "WaveLab Cast". Bạn có thể tải xuống những phần mềm này bằng máy tính có kết nối Internet.

1. Tải xuống và cài đặt Steinberg Download Assistant.

Để tải xuống và kích hoạt Cubase AI và WaveLab Cast, hãy sử dụng Steinberg Download Assistant.

Chọn và tải xuống phiên bản cho Windows hoặc Mac phù hợp với máy tính của bạn.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy khởi chạy trình cài đặt để cài đặt Steinberg Download Assistant.

- Windows

Nhấp chuột phải vào tệp .exe và chọn “Run as administrator” (“Chạy với quyền quản trị viên”).

- Mac

Nhấp đúp vào tệp .dmg và chọn “Steinberg Download Assistant Setup” (“Cài đặt Steinberg Download Assistant”).

2. Khởi chạy Steinberg Download Assistant và đăng nhập

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất và bạn đã khởi chạy Steinberg Download Assistant, máy tính của bạn sẽ kết nối Internet.

Nhấn nút Đăng nhập để mở trang Đăng nhập “MySteinberg”.

Bạn phải đăng ký với tư cách người dùng để kích hoạt giấy phép, nhận thông tin hỗ trợ, v.v.

Nếu bạn không có ID Steinberg, vui lòng tạo tài khoản MySteinberg.

Bạn sẽ thấy màn hình xác thực yêu cầu quyền mở Steinberg Download Assistant trong trình duyệt của bạn. Sau khi chấp thuận yêu cầu này, bạn sẽ có thể sử dụng Steinberg Download Assistant.

3. Đăng ký Mã truy cập tải xuống của bạn

Nhập mã truy cập tải xuống từ nút trên cùng bên trái trong Steinberg Download Assistant.

Nhấp vào đây, sau đó nhập mã truy cập tải xuống và số sê-ri dòng AG của bạn.

Mã truy cập tải xuống được in trên tờ Thông tin Tải xuống dòng AG trong hộp sản phẩm. 

Có thể xem số sê-ri ở mặt sau của thiết bị và trên hộp sản phẩm.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Khi bạn đã nhập mã và số, Thông tin về quyền lợi sẽ xuất hiện.

Vui lòng nhấn nút OK.

4. Tải xuống "Cubase AI" và "WaveLab Cast"

Mở tab [My Products downloads] (Các Sản phẩm tải xuống của tôi) để xem các sản phẩm đã kích hoạt của bạn. Các đường dẫn để tải xuống tệp được hiển thị ở bên phải.