Cách kích hoạt và tải xuống phần mềm cho các sản phẩm dựa trên eLicenser

1. Tải xuống và cài đặt Steinberg Download Assistant.

Để tải xuống và kích hoạt phần mềm đi kèm với các sản phẩm của Yamaha, hãy sử dụng Steinberg Download Assistant.

Chọn và tải xuống phiên bản cho Windows hoặc Mac phù hợp với máy tính của bạn.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy khởi chạy trình cài đặt để cài đặt Steinberg Download Assistant.

- Windows

Nhấp chuột phải vào tệp .exe và chọn “Run as administrator” (“Chạy với quyền quản trị viên”).

- Mac

Nhấp đúp vào tệp .dmg và chọn “Steinberg Download Assistant Setup” (“Cài đặt Steinberg Download Assistant”).

Steinberg Download Assistant

2. Đăng ký làm người dùng MySteinberg

Sau khi hoàn tất cài đặt và kích hoạt Steinberg Download Assistant, máy tính của bạn sẽ kết nối Internet.

Nhấn nút "Đăng nhập để mở trang Đăng nhập “MySteinberg”.

Bạn phải đăng ký với tư cách người dùng để kích hoạt giấy phép sản phẩm, nhận thông tin hỗ trợ, v.v.

Nếu bạn không có ID Steinberg, vui lòng tạo tài khoản MySteinberg.

Bạn sẽ thấy màn hình xác thực yêu cầu quyền mở Steinberg Download Assistant trong trình duyệt của bạn. Sau khi chấp thuận yêu cầu này, bạn sẽ có thể sử dụng Steinberg Download Assistant.

Chạy lại Steinberg Download Assistant.

Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt chúng.

3. Đăng ký mã truy cập tải xuống của bạn

Nhập mã truy cập tải xuống từ nút trên cùng bên trái trong Steinberg Download Assistant.

Nhấp vào đây, sau đó nhập mã truy cập tải xuống và số ser-ri sản phẩm Yamaha của bạn.

Mã truy cập tải xuống được in trên Download Information trong mục sản phẩm.

Có thể xem số sê-ri ở mặt sau của thiết bị và trên hộp sản phẩm.

* Các hình ảnh sau đây hiển thị màn hình đăng ký cho VST Rack Pro.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

4. Kích hoạt và tải xuống phần mềm

Khi bạn đã nhập mã và số, mã kích hoạt giấy phép sản phẩm tương ứng sẽ xuất hiện.

4. Kích hoạt và tải xuống phần mềm

Nhấp vào nút “Activate” (“Kích hoạt”) để khởi chạy eLicenser Control Center. Mã kích hoạt của bạn sẽ tự động được dán vào ô nhập liệu.

Khi bạn tiếp tục, giấy phép trên máy tính của bạn sẽ được kích hoạt trong soft-eLicenser.

Tải xuống phần mềm, mở tab [My Products] để xem các sản phẩm đã kích hoạt của bạn. Các đường dẫn để tải tập tin xuống được hiển thị ở bên phải.

Nếu bạn đăng ký giấy phép VST Rack Pro, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tệp phần mềm cũng như các mẫu preset do các kỹ sư giàu kinh nghiệm tạo ra.

Vì các mẫu này có những cài đặt hữu ích và hiệu quả, bạn có thể sử dụng chúng luôn hoặc trên cơ sở đó điều chỉnh theo ý muốn.

Tải xuống các mẫu thiết lập sẵn nếu cần theo cách tương tự như với các tệp phần mềm.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể sử dụng Steinberg Download Assistant để tải xuống các trình cài đặt chưa được cấp mã kích hoạt, nhưng bạn không thể sử dụng chúng nếu không có mã kích hoạt.