KỸ THUẬT SỐ

Khi xem trên điện thoại thông minh, hãy nhấn vào nút "Xem trong phòng của bạn". Khi xem trên PC hoặc máy Mac, hãy sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR được hiển thị trên màn hình máy tính.

CLP Series

CLP-745 Black

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:927 mm (36-1/2") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-745 Dark Rosewood

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:927 mm (36-1/2") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-745 Dark Walnut

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:927 mm (36-1/2") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-745 White Ash

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:927 mm (36-1/2") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-745 White

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:927 mm (36-1/2") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-745 Polished Ebony

Rộng:1.466 mm (57-11/16") Cao:930 mm (36-5/8") Dày:459 mm (18-1/16")

Loa 2 chiều mạnh mẽ, chức năng Bluetooth® Audio và bàn phím GrandTouch-S vượt trội với các phím gỗ, mang lại khả năng trình diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ piano ở mọi trình độ.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-785 Black

Rộng:1.461 mm (57-1/2") Cao:1.027 mm (40-7/16") Dày:476 mm (18-3/4")

Mẫu đàn upright piano flagship dòng Clavinova CLP có bàn phím GrandTouch counterweights và hệ thống âm thanh tốt nhất trong dòng.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-785 Polished Ebony

Rộng:1,467 mm (57-3/4") Cao:1.029 mm (40-1/2") Dày:477 mm (18-3/4")

Mẫu đàn upright piano flagship dòng Clavinova CLP có bàn phím GrandTouch counterweights và hệ thống âm thanh tốt nhất trong dòng.

Quét để xem trong phòng của bạn

CLP-785 Polished White

Rộng:1,467 mm (57-3/4") Cao:1.029 mm (40-1/2") Dày:477 mm (18-3/4")

Mẫu đàn upright piano flagship dòng Clavinova CLP có bàn phím GrandTouch counterweights và hệ thống âm thanh tốt nhất trong dòng.

Quét để xem trong phòng của bạn

Xem trong trình duyệt Safari hoặc Chrome