TẬN DỤNG TỐI ĐA ĐÀN MODX+ CỦA BẠN

Âm thanh chất lượng cao dành cho người dùng MODX+ đã đăng ký

“Bösendorfer piano for MODX+” là thư viện âm thanh chất lượng cao dành cho MODX+.

Đăng nhập và đăng ký đàn MODX+ của bạn để nhận được “Viennese Sound”.

*Thông báo quan trọng

Thông tin tải xuống sẽ được gửi qua email. Vui lòng đánh dấu ô "Bản tin qua email về các sự kiện và chương trình trong khu vực".

Mẹo dùng đàn Synth | MODX/MODX+