PSR-E473/PSR-EW425: Dữ liệu bài hát

Bạn có thể tải dữ liệu MIDI xuống từ đường dẫn sau, sau đó sử dụng ổ đĩa flash USB để phát lại trên PSR-E473 hoặc PSR-EW425.

*Xem phần "Connecting a USB Flash Drive" (Kết nối ổ đĩa flash USB) trong sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết thông tin về cách phát lại dữ liệu MIDI từ ổ đĩa flash USB trên nhạc cụ.

* Để đọc giới thiệu khái quát về MIDI và cách bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả, tìm kiếm "MIDI Basics" (Khái niệm cơ bản về MIDI) (chỉ có bản tiếng Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha) từ trang web bên dưới.

Tải xuống dữ liệu của Yamaha:

Giải nén tệp ZIP chứa dữ liệu MIDI gồm 70 bài hát. Danh sách tên các bài hát như sau.

1 : Valse op.64-1 "Petit Chien" - F. Chopin

2 : Turkish March - W. A. Mozart

3 : Minuett in G/Beethoven - L. v. Beethoven

4 : Andante grazioso (Sonate K.331) - W. A. Mozart

5 : 24 Preludes op.28-7 - F. Chopin

6 : Melodie (Album fur die Jugend) - R. Schumann

7 : Frohlicher Landmann (Album fur die Jugend) - R. Schumann

8 : Von fremden Landern und Menschen - R. Schumann

9 : Traumerei (Kinderszenen) - R. Schumann

10 : Thema (Impromptus D.935-3) - F. Schubert

11 : Menuett BWV Anh.116 - J. S. Bach

12 : Invention Nr.1 - J. S. Bach

13 : Gavotte/J. S. Bach - J. S. Bach

14 : Arietta op.12-1/Grieg - E. Grieg

15 : To a Wild Rose - E. A. MacDowell

16 : Tango/Albeniz - I. Albéniz

17 : La Fille aux Cheveux de Lin - C. A. Debussy

18 : La Chevaleresque - J. F. Burgmüller

19 : Arabesque - J. F. Burgmüller

20 : Pastorale - J. F. Burgmüller

21 : Annie Laurie - Dân ca

22 : The Entertainer - S. Joplin

23 : Londonderry Air - Dân ca

24 : Home Sweet Home - H. R. Bishop

25 : Jesus bleibet meine Freude - J. S. Bach

26 : Loch Lomond - Dân ca

27 : Twinkle Twinkle Little Star - Dân ca

28 : Three Blind Mice - Dân ca

29 : Believe Me If All Those Endearing Young Charms - Dân ca

30 : Nocturne op.9-2 - F. Chopin

31 : Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu" - F. Chopin

32 : Ave Maria/J. S. Bach - Gounod - J. S. Bach/C. F. Gounod

33 : Menuett BWV Anh.114 - J. S. Bach

34 : Wenn ich ein Voglein war - Dân ca

35 : Der Vogelfanger bin ich ja - W. A. Mozart

36 : Romanze (Serenade K.525) - W. A. Mozart

37 : Ave Verum Corpus - W. A. Mozart

38 : Liebestraume Nr.3 - F. Liszt

39 : Chanson du Toreador - G. Bizet

40 : Fruhlingslied - F. Mendelssohn

41 : Ode to Joy - L. v. Beethoven

42 : O Christmas Tree - Dân ca

43 : Deck the Halls - Dân ca

44 : Silent Night - F. Gruber

45 : Waltz (The Sleeping Beauty) - P. I. Tchaikovsky

46 : Air (Orchestral Suite) - J. S. Bach

47 : Minuetto/Boccherini - L. Boccherini

48 : Siciliano/J. S. Bach - J. S. Bach

49 : Menuet (L'Arlesienne) - G. Bizet

50 : Slavonic Dances op.72-2 - A. Dvořák

51 : Largo (From the New World) - A. Dvořák

52 : Pizzicato Polka - J. Strauss II

53 : Romanze/Beethoven - L. v. Beethoven

54 : Swan Lake - P. I. Tchaikovsky

55 : Sicilienne/Faure - G. Fauré

56 : Meditation (Thais) - J. Massenet

57 : Serenade/Haydn - F. J. Haydn

58 : Grand March (Aida) - G. Verdi

59 : Danza dell'Ore (La Gioconda) - A. Ponchielli

60 : Le Cygne (Le Carnaval des Animaux) - C. Saint-Saëns

61 : L'elephant (Le Carnaval des Animaux) - C. Saint-Saëns

62 : Fossiles (Le Carnaval des Animaux) - C. Saint-Saëns

63 : Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 - J. S. Bach

64 : Greensleeves - Dân ca

65 : Beautiful Dreamer - S. C. Foster

66 : Ring de Banjo - S. C. Foster

67 : O du lieber Augustin - Dân ca

68 : London Bridge - Dân ca

69 : Aura Lee - Dân ca

70 : Aloha Oe - Q. Liliuokalani