Hệ thống âm thanh rạp hát tại nhà.

Hệ thống Rạp hát Tại nhà

YHT-1840

Hệ thống Home Theater 5.1 giúp bạn dễ dàng cảm trọn từng thước phim.