Hệ thống HiFi

CRX-B370

Với bảng mặt trước bằng nhôm tuyệt đẹp, cũng như sự hỗ trợ cho Bluetooth®, đài FM và đầu vào quang học cho phép truy cập nhiều nguồn nhạc và âm thanh khác nhau.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

MCR-B370

Bảng mặt trước bằng nhôm được bổ sung hoàn hảo với loa màu đen bóng của đàn piano. Đưa vào tính năng VCCS để tránh sự rung không mong muốn của loa, mang đến âm thanh Yamaha cao cấp, còn sự hỗ trợ cho Bluetooth®, đài FM và đầu vào quang học cho phép truy cập nhiều nguồn nhạc và âm thanh khác nhau.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác