Tin tức & Sự kiện

MTX-MRX Editor V3.4.0 cho Win10 / 8.1 / 7 và phần mềm cơ sở V3.40 đã được phát hành.

Tính năng mới: Chức năng [Nhóm vùng - Zone Group] của hộp thoại "PGM1/PGX1" đã thay đổi. Đã thêm [Tất cả vùng bật/tắt - All Zone On/Off] vào [FUNCTION] trong hộp thoại [PGM1/PGX1]. Đã thêm thư viện bộ xử lý loa vào dòng VXL.